SEO
Kalava Ipni Bo‘yash Texnologiyasi - ASAKA TEXTILE

ASAKA TEXTILE

Kalava Ipni Bo‘yash Texnologiyasi

Kalava Ipni Bo‘yash Texnologiyasi - ASAKA TEXTILE

Asaka Textile ipini bo'yash jarayoni

Iplarni bo'yash jarayoni texnologiyasi Asaka Textile

Asaka Textile iplarni bo'yash jarayoni

Asaka Textile iplarni bo'yash texnologiyasi

Kalava Ipni Bo‘yash Texnologiyasi - ASAKA TEXTILE

Asaka Textile ipini bo'yash jarayoni

Iplarni bo'yash jarayoni texnologiyasi Asaka Textile

Asaka Textile iplarni bo'yash jarayoni

Asaka Textile iplarni bo'yash texnologiyasi

Kalava Ipni Bo‘yash Texnologiyasi - ASAKA TEXTILE

Asaka Textile ipini bo'yash jarayoni

Iplarni bo'yash jarayoni texnologiyasi Asaka Textile

Asaka Textile iplarni bo'yash jarayoni

Asaka Textile iplarni bo'yash texnologiyasi

Kalava Ipni Bo‘yash Texnologiyasi - ASAKA TEXTILE

Asaka Textile ipini bo'yash jarayoni

Iplarni bo'yash jarayoni texnologiyasi Asaka Textile

Asaka Textile iplarni bo'yash jarayoni

Asaka Textile iplarni bo'yash texnologiyasi

Kalava Ipni Bo‘yash Texnologiyasi - ASAKA TEXTILE
Asaka Textile ipini bo'yash jarayoni
Iplarni bo'yash jarayoni texnologiyasi Asaka Textile
Asaka Textile iplarni bo'yash jarayoni
Asaka Textile iplarni bo'yash texnologiyasi
Kalava Ipni Bo‘yash Texnologiyasi - ASAKA TEXTILE
Asaka Textile ipini bo'yash jarayoni
Iplarni bo'yash jarayoni texnologiyasi Asaka Textile
Asaka Textile iplarni bo'yash jarayoni
Asaka Textile iplarni bo'yash texnologiyasi

Kalava Ipni Bo‘yash Texnologiyasi

Korxonamizda kalava iplarni bo‘yash jarayoni Dilmenler uskunalari (Turkiya) yordamida amalga oshiriladi va quyidagi harakatlar algoritmini o‘z ichiga oladi:

- kalava ip bo‘yash uchun maxsus setka bilan yopilgan bo‘sh g‘altakka oldindan o‘rash orqali tayyorlanadi;

- ushbu kalava ip uchun kerakli retsept o‘rnatildi. Keyin kalava ip bo‘yoqlarning to‘liq qoplanishini ta'minlaydigan qilib o‘raladi;

- g‘altakka o‘ralgan ip teshikli tayoqchalardan tashkil topgan maxsus joyga qo‘yiladi va bo‘yash qozonlariga tushiriladi.

To‘liq avtomatlashtirilgan jarayon bo‘yoqlarni tayyorlash va qozonlarga yetkazib berish jarayonini, shuningdek harorat va vaqt rejimini tartibga soladi. Bizning texnologiyamiz kalava ipning eng yuqori sifatini namoyish etadi, mijoz tanlagan rangga to‘liq mos keladi, rang retseptining saqlanib qolishi, mijoz keyinchalik buyurtma berishida ranglarning bir-biriga mutanosib bo‘lishini kafolatlaydi.