ASAKA TEXTILE

Kalava Ipni Bo‘yash Texnologiyasi

Kalava Ipni Bo‘yash Texnologiyasi - ASAKA TEXTILE

Asaka Textile ipini bo'yash jarayoni

Iplarni bo'yash jarayoni texnologiyasi Asaka Textile

Asaka Textile iplarni bo'yash jarayoni

Asaka Textile iplarni bo'yash texnologiyasi

Kalava Ipni Bo‘yash Texnologiyasi - ASAKA TEXTILE

Asaka Textile ipini bo'yash jarayoni

Iplarni bo'yash jarayoni texnologiyasi Asaka Textile

Asaka Textile iplarni bo'yash jarayoni

Asaka Textile iplarni bo'yash texnologiyasi

Kalava Ipni Bo‘yash Texnologiyasi - ASAKA TEXTILE

Asaka Textile ipini bo'yash jarayoni

Iplarni bo'yash jarayoni texnologiyasi Asaka Textile

Asaka Textile iplarni bo'yash jarayoni

Asaka Textile iplarni bo'yash texnologiyasi

Kalava Ipni Bo‘yash Texnologiyasi - ASAKA TEXTILE

Asaka Textile ipini bo'yash jarayoni

Iplarni bo'yash jarayoni texnologiyasi Asaka Textile

Asaka Textile iplarni bo'yash jarayoni

Asaka Textile iplarni bo'yash texnologiyasi

Kalava Ipni Bo‘yash Texnologiyasi - ASAKA TEXTILE
Asaka Textile ipini bo'yash jarayoni
Iplarni bo'yash jarayoni texnologiyasi Asaka Textile
Asaka Textile iplarni bo'yash jarayoni
Asaka Textile iplarni bo'yash texnologiyasi
Kalava Ipni Bo‘yash Texnologiyasi - ASAKA TEXTILE
Asaka Textile ipini bo'yash jarayoni
Iplarni bo'yash jarayoni texnologiyasi Asaka Textile
Asaka Textile iplarni bo'yash jarayoni
Asaka Textile iplarni bo'yash texnologiyasi

Kalava Ipni Bo‘yash Texnologiyasi

Korxonamizda kalava iplarni bo‘yash jarayoni Dilmenler uskunalari (Turkiya) yordamida amalga oshiriladi va quyidagi harakatlar algoritmini o‘z ichiga oladi:

— пряжу подготавливают к окрашиванию, заранее намотав на полую шпулю, покрытую специальной сеткой;

— устанавливается необходимый, для данной пряжи рецепт. Затем пряжа наматывается таким образом, чтобы обеспечить полноценный доступ красителей по всей площади мотка;

— намотанную на шпулю пряжу размещают на специальной насадке, состоящей из стержней с отверстиями, и опускают в специальные красильные котлы.

To‘liq avtomatlashtirilgan jarayon bo‘yoqlarni tayyorlash va qozonlarga yetkazib berish jarayonini, shuningdek harorat va vaqt rejimini tartibga soladi. Bizning texnologiyamiz kalava ipning eng yuqori sifatini namoyish etadi, mijoz tanlagan rangga to‘liq mos keladi, rang retseptining saqlanib qolishi, mijoz keyinchalik buyurtma berishida ranglarning bir-biriga mutanosib bo‘lishini kafolatlaydi.